Van hout tot meubel
Niveau: Klas
Doelgroep: BaO, SO

SDG-actie: Van hout tot meubel

In het streven naar duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) heeft School De Vuurtoren uit Knokke-Heist een boeiend initiatief genomen met het thema 'Project van Hout tot Meubel'. Gedurende vijf weken dompelden alle klassen zich onder in dit project, waarbij de houten Q-bus (zie foto) de toon zette tijdens de openingsceremonie. De activiteiten omvatten brainstormsessies, het in kaart brengen van de cyclus van hout tot meubel na het bekijken van een informatief filmpje, en praktische timmeractiviteiten. Bijzondere aandacht werd besteed aan het duurzaam beheer van houtbronnen. School De Vuurtoren gebruikte de symbolische omhakking van een levende boom als uitgangspunt om na te denken over verantwoord gebruik van hout. Leerlingen werden gestimuleerd om na te denken over hoe ze houten meubels kunnen hergebruiken en welke groene alternatieven er zijn voor het verwarmen op hout. Deze creatieve benadering van duurzaamheid biedt leerkrachten van School De Vuurtoren een inspirerend voorbeeld om de doelen van SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 15 (leven op het land) in hun lessen te integreren. Door het verkennen van de volledige cyclus van hout tot meubel ontwikkelen leerlingen niet alleen praktische vaardigheden, maar creëren ze ook bewustwording over het belang van duurzaamheid in hun dagelijks leven.