De Klimaatbrigade (BAO & SO)

De Klimaatbrigade biedt leerkrachten van de 3de graad basisonderwijs en de 1ste graad secundair inspiratie om de klimaatproblematiek vanuit een ludieke en vernieuwende invalshoek te bekijken. Link

Wereldwaterdag@school

Neem deel aan het grootste plantaardige feest om water en bossen te redden! Op zoek naar gerechtjes, lesideeën of achtergrondinfo? Neem een kijkje bij ons educatief materiaal. Link

Milieu-educatie (SO)

Een handige website met ondersteunende klimaatinitiatieven voor scholen vanuit Stad Brugge. Link

Klimaatbende (BaO, SO)

De Klimaatbende is een bonte bende van directieleden, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en leerlingen. Ze gaan samen aan de slag in eigen school, maar dagen ook andere scholen uit om de klimaatverandering aan te pakken. Met de nodige ondersteuning en informatie van MOS (Milieuzorg Op School) leren ze hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan de Brugse klimaatdoelstellingen. Interesse om met jouw school deel te nemen aan de Klimaatbende?Contacteer dan de dienst KliMiD klimaatenmilieu@brugge.be , +32 50 47 53 80 of Donald Dupon, MOS-begeleider basisonderwijs, MOS West-Vlaanderen, donald.dupon@west-vlaanderen.be ,+32 50 40 32 66