logo (1)
Doelgroep: BaO, SO

Klimaatbende (BaO, SO)

De Klimaatbende is een bonte bende van directieleden, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en leerlingen. Ze gaan samen aan de slag in eigen school, maar dagen ook andere scholen uit om de klimaatverandering aan te pakken. Met de nodige ondersteuning en informatie van MOS (Milieuzorg Op School) leren ze hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan de Brugse klimaatdoelstellingen. Interesse om met jouw school deel te nemen aan de Klimaatbende? Contacteer dan de dienst KliMiD klimaatenmilieu@brugge.be , +32 50 47 53 80 of Donald Dupon, MOS-begeleider basisonderwijs, MOS West-Vlaanderen, donald.dupon@west-vlaanderen.be ,+32 50 40 32 66