SDG 16

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Binnen de millenniumdoelen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens dat zonder er vrede, veiligheid en rechtvaardigheid bijna geen ontwikkeling mogelijk is.
Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. 
Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau.

Gelinkte Media