SDG 14

Bescherming van zeeën en oceanen

Oceanen en zeeën absorberen 30 procent van de totale CO2, en het fytoplankton zorgt voor 50 procent van onze zuurstof. Door de eeuwen heen zijn oceanen en zeeën cruciaal gebleven voor handel en transport. Nu nog dragen oceanen en zeeën 90 procent van al het transport, en via onderzeese kabels 95 procent van de mondiale telecommunicatie. Visserij en aquacultuur verschaffen voor 4,3 miljard mensen ruim 15 procent van hun dierlijke eiwitconsumptie.  

Zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk

Moeilijkheidsgraad

DEZE SDG'S HOREN OOK BIJ SDG 14

NIEMAND MAG NOG HONGER LIJDEN

HET BASISRECHT VOOR IEDEREEN

WEG MET VERVUILENDE ENERGIEBRONNEN

ALLES ONDER DE LOEP NEMEN OM HET DUURZAAM TE MAKEN

ER IS GEEN PLANEET B

EEN GROENERE TOEKOMST VOOR IEDEREEN

Lesideëen nodig?

Vind inspirerende school- en lesideëen in de SDG Ideabox
https://www.sdgsatschool.be/nl/idea-box

Gelinkte Media