SDG 1

Einde aan armoede

Het eerste doel gaat over het beëindigen van armoede. Volgens de Verenigde Naties ook meteen het belangrijkste doel.
Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven.
Maar doel één houdt meer in dan alleen extreme armoede.
Zo is er bepaald dat alle landen zich moeten inzetten voor betere systemen op het gebied van sociale zekerheid. 
Ook moeten alle mannen en vrouwen, en vooral arme en kwetsbare mensen, recht hebben op economische middelen als land, technologie en financiële dienstverlening, zoals microfinanciering.

Gelinkte Media