Milieuzorg op School (MOS) is een onderwijsproject met aandacht voor afvalpreventie, water, energie, klimaat, verkeer en natuur op school.

Link