De koffers zijn te ontlenen door Brugse scholen en WZC.

Via Erfgoedcel Brugge kunnen klassen een lespakket rond dementie en gebruik reminiscentiekoffers in woonzorgcentra opvragen.

Link