Geef als school het goede voorbeeld. Ga het engagement aan door gedurende

de looptijd van dit charter (3 jaar):

Link